Dovednosti 21. století. Připraví klasická škola děti na budoucnost?

15. 5. 2023  |  Vzdělávání budoucnosti

Již před 30 lety definovali odborníci dovednosti, které jsou pro život v moderní době zásadní. O co se jedná? A kde se je děti naučí?

964
čtení 6 minut

Dovednosti 21. století. To je 12 schopností, které pomohou vašemu dítěti udržet krok s bleskovým tempem současného vývoje a lépe se v dnešním světě orientovat. Každá dovednost je jedinečná v tom, jak člověku pomáhá, nicméně všechny mají jednu společnou vlastnost. V době internetu a nástupu umělé inteligence jsou velmi důležité Dovednosti 21. století byly definovány již v 80. letech 20. století na základě analýz vlád, vzdělávacích institucí i významných firem. Dělí se do tří základních kategorií. Jsou jimi učební dovednosti, dovednosti v oblasti gramotnosti a dovednosti pro život.

Učební dovednosti

Tyto dovednosti učí děti, jak se přizpůsobit modernímu pracovnímu prostředí. Protože se v poslední době velmi zdůrazňují, začíná se o nich mluvit už i v tradičních školách. Ty však zatím bohužel většinou nemají dostatek prostoru a často ani ochoty k tomu, aby je ve studentech rozvíjely. Konkrétně sem spadá kritické myšlení, tvořivost, spolupráce a komunikace.

Kritické myšlení znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, naivně nepřebírat tradované názory, dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled. Pomáhá člověku rozhodnout se, čemu věřit. Jinými slovy je to „myšlení o myšlení“, které dětem umožňuje, aby si na věci přicházely samy.

Stejně důležitá je i kreativita, což je schopnost přemýšlet o úkolu nebo problému nevšedním způsobem a využívat představivost k vytváření nových nápadů. Je-li člověk kreativní, dívá se na věci z jedinečné perspektivy a nachází originální řešení.

 

Spolupráce znamená, že děti jsou schopné diskutovat a domlouvat se na kompromisech, které povedou k co nejlepšímu možnému výsledku. Klíčovým prvkem spolupráce je ochota, kdy člověk musí být svolný obětovat část svých vlastních nápadů ve prospěch návrhů ostatních. Jinými slovy, znamená to přijmout myšlenku 'vyššího dobra'

 

A konečně, komunikace je lepidlem, které všechny výše uvedené kvality spojuje. Pro děti je zásadní, aby se naučily, jak efektivně předávat myšlenky různým typům osobností. To jim v životě ušetří spoustu zmatků a také to z nich udělá velmi cennou součást týmů, oddělení i firem. Komunikaci bohužel stále mnoho lidí považuje za něco, co není třeba se učit. Pokud však neovládáme její základy, může to nadělat velkou paseku. Když komunikace pokulhává, rozpadají se nejen firmy, ale také vztahy a celé rodiny.

Dovednosti v oblasti gramotnosti

Dovednosti v oblasti gramotnosti se zaměřují na to, jak děti přistupují k informacím a jak dokáží rozlišovat důvěryhodné zdroje a fakta od nepravdivých informací. U gramotnosti se řeší gramotnost informační, mediální a technologická.

Informační gramotnost pomáhá dětem porozumět faktům, se kterými se setkávají, a co je ještě důležitější, pomáhá jim rozpoznávat fakta od fikce. Mediální gramotnost je pak učí, která média nebo formáty jsou důvěryhodné, a které by naopak měly ignorovat.

A konečně, technologická gramotnost jde ještě o krok dále a učí děti o strojích a jejich fungování. Vzhledem k tomu, že počítače, mobily, cloudové programování a umělá inteligence jsou pro svět stále důležitější, potřebujeme čím dál více lidí, kteří těmto pojmům rozumí. Když děti pochopí, jak nové technologie fungují, mohou se okolnímu světu lépe přizpůsobit, ale také hrát důležitou roli v jeho vývoji, či dokonce řídit jeho budoucnost.

Dovednosti pro život

Náš výčet uzavírá kategorie zaměřená na osobní život, která se ale pochopitelně prolíná i do profesního prostředí. Patří sem flexibilita, vůdčí schopnosti, iniciativa, produktivita a sociální dovednosti.

Flexibilita vyjadřuje schopnost člověka přizpůsobit se měnícím se okolnostem. Pro děti může být výzvou, protože je založena na předpokladu „Ne vždy mám pravdu“, který může být někdy těžké přijmout. Flexibilita od dětí vyžaduje, aby projevily pokoru a smířily se s tím, že se vždy budou mít co učit. Právě proto je flexibilita pro dlouhodobý úspěch nejen v kariéře klíčová. Vědět, kdy se změnit, jak se změnit a jak na změny reagovat, to je dovednost, která se člověku vyplatí po celý život.

Vůdcovství představuje schopnost stanovovat cíle a vést tým k jejich dosahování. Zároveň se zdaleka netýká jen vedoucích pozic. I začínající pracovníci potřebují vůdčí schopnosti, například proto, aby lépe chápali rozhodnutí, která dělají jejich nadřízení Iniciativa je přirozená jen hrstce lidí, většinou je tedy nutné si ji osvojit. Ať už znamená pracovat na projektech mimo běžnou pracovní dobu či nabídnout pomoc někomu, kdo ji potřebuje, iniciativa je bezpochyby vlastností, která náš život může zkvalitnit. To platí dvojnásob, pokud ji člověk dokáže uplatnit společně s flexibilitou a vůdčími schopnostmi.

Další dovednost z této kategorie představuje produktivita, tedy schopnost dokončit práci v přiměřeném čase. V obchodní terminologii se tomu říká 'efektivita'. Při učení se produktivitě začnou děti objevovat způsoby práce, které jim vyhovují nejvíc. To jim následně pomůže realizovat všechny nápady a cíle, které si stanoví.

Poslední dovedností, která všechny výše uvedené spojuje, jsou sociální dovednosti, které značí schopnost navázat a udržet vztah s druhými lidmi. Patří sem například etiketa, slušné chování, zdvořilost a společenská konverzace. Tento koncept navazování kontaktů je v některých odvětvích potřebnější než v jiných, nicméně každý člověk jej nezbytně potřebuje i v osobním životě.

Na konec je nutné zmínit, že výše uvedené dovednosti byly důležité pro život vždy. Nyní jsou však ve světě, který se každým dnem zrychluje, zcela nezbytné. Lidstvo vstoupilo do éry, kdy není nic zaručeno. V důsledku toho je pro děti dobré se naučit, jak na probíhající změny reagovat.

Vzdělávání pro 21. století

Zatímco technologie, náš životní styl i celkové možnosti se posouvají neuvěřitelným tempem kupředu, jedna věc, přitom zásadní, je stále stejná jako před sto lety. Tou věcí je náš školní systém. Dnešní klasické školy, nebo alespoň převážná většina z nich, často postrádají schopnost připravit dítě na výzvy moderní společnosti.

Úkolem vzdělávání pro 21. století by přitom mělo být pomoci každému studentovi naučit se, jak se učit. Školy by měly podporovat spolupráci, inspirovat kreativitu, oceňovat kritické myšlení a učit studenty, jak se vyznat v nekonečném toku informací a jak je moudře využívat.

Zde je několik zásadních rysů, které by novodobé vzdělávání mělo splňovat:

- Rozvoj kreativity. Čím je svět složitější, tím více kreativních řešení lidé potřebují k překonání problémů.
 - Důraz na individualitu. V moderní společnosti si lidé cení individuality a autenticity. Vzdělávání ve 21. století by mělo usilovat o jedinečný přístup ke každému studentovi.
 - Využití technologií. Dříve byly hlavním zdrojem informací knihy. V dnešní době se však můžeme rozvíjet pomocí seminářů, online kurzů, a dokonce i sociálních sítí.
 - Ocenění každého pokroku. Vzdělávání budoucnosti by nemělo být o tom, aby se děti učily informace nazpaměť a dostávaly za to jedničky. Moderní vzdělávací systémy se drží myšlenky, že průměrné standardizované výsledky nejsou měřítkem úspěšnosti studenta Jak už jste možná zaznamenali, moderní vzdělávací přístup příliš nekoresponduje s přístupem většiny současných tradičních škol. Zde pro porovnání uvádíme, jak se alternativní výuka a metody liší od té tradiční a jak může v dětech výše uvedené schopnosti podporovat.

 

Pozn: Pokud vás zajímají jednotlivé alternativní přístupy a chcete se o nich dozvědět více, přehledné info najdete zde

Zdroj: Autorský článek

Zdroj foto: Unsplash

foto autora
Autor
Milada K.

Milada se stará o vybudování magazínu Edumág, hledá zajímavá témata a inspirativní lidi v oblasti alternativního vzdělávání, píše články a rozhovory. Při práci se opírá o více než pětileté zkušenosti z redakční práce v různých internetových magazínech. Věří, že osvěta je prvním krokem ke změně.

Líbí se vám článek?
Sdílejte!

fgtwitterlinkedin

Co u nás
Najdete

Průvodce

Detailní informace o typech inovativního vzdělávání, praktického pomocníka, návody a postupy a slovníček nejběžnějších pojmů.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.