motiv

Inovativní vzdělávací přístupy

Klasické (tradiční) školství je nejrozšířenějším představitelem pedagogického směru. Oproti tomu školství inovativní chápeme jako směr, který se více či méně od tohoto hlavního proudu odlišuje.

Hlavní rozdíly v přístupech těchto dvou cest najdete v následující tabulce:

Aspekt

Klasické vzdělávání

Inovativní vzdělávání

Obecná orientace

Orientace na učivo

Orientace na dítě

Učební plán

Předem stanovený, založený na věku a výkonu

Flexibilní, založený na individuálních potřebách a zájmech 

Motivace k učení

Převažuje vnější motivace (splnění testu, získání dobré známky, strach z neúspěchu)

Převažuje podpora vnitřní motivace (dítě ji má od narození)

Vyučující osoba

Vyučující představuje autoritu

Vyučující je partnerem/průvodcem na cestě vzdělávání

Důraz na předměty

Silný důraz na akademické předměty (matematika, jazyky, vědy) a memorování učiva

Širší spektrum předmětů, integrace umění a praktických dovedností

Temporalita učení

Pevně stanovený časový rozvrh

Flexibilní, přirozený tok učení, individuální tempo

Přístup k chybám

Chyby jsou penalizovány, představují selhání, důraz na správné řešení

Chyby jsou vnímány jako součást učení, zdroj poučení, důraz na proces

Praktické dovednosti

Menší důraz na praktické dovednosti

Silný důraz na praktické dovednosti a aplikaci v reálném světě, podpora argumentace a kritického myšlení

Vztah k přírodě

Menší důraz na přírodě a environmentální výchovu

Silný důraz na přírodu, environmentální výchova, udržitelnost

Řízení třídy

Hierarchické, autoritativní řízení, homogenní skupiny dětí (dle věku)

Demokratické, participativní řízení, heterogenní skupiny děti (starší s mladšími)

Přechod na vyšší stupeň

Předem stanovená pravidla a požadavky

Flexibilní, založený na individuálním pokroku a zkušenostech

Způsob učení

Pasivní, frontální výuka, dominuje vyučující

Aktivní, praktické a zážitkové učení

Řešení konfliktů

Řešení konfliktů autoritativně

Řešení konfliktů prostřednictvím komunikace, mediace

Zapojení rodiny a společnosti

Menší důraz na společenské projekty, vztah k komunitě, omezený či žádný vztah/spolupráce školy s rodinou

Silný důraz na společenské projekty, vztah k komunitě, důležitost spolupráce školy a rodiny

Osobnostní rozvoj

Osobnostní rozvoj není primárním cílem

Silný důraz na osobnostní rozvoj, sebepoznání, emocionální inteligenci

Hodnocení učitelů

Hierarchické, evaluace z vedení školy

Spolupráce, zpětná vazba od dětí, rodičů a kolegů

Inkluzivita

Menší důraz na inkluzi, segregace podle schopností

Silný důraz na inkluzi, podpora různorodých potřeb

Zdraví a pohyb

Omezený čas na tělesnou výchovu, menší důraz na zdraví

Větší důraz na tělesnou aktivitu, zdravý životní styl

Na závěr je určitě důležité zdůraznit, že vše je vždy o lidech, kteří v daném místě působí a tráví s dětmi čas. Některé školy mohou mít velmi působivý marketing, ale lidé zde pracující nemusí být vnitřně nastaveni na principy nabízeného vzdělávacího přístupu, nemusí mít dostatečné zkušenosti či mohou obecně vnitřně bojovat s respektujícím přístupem k dětem a svými možnostmi jim ho poskytnout. Nenechte se tedy uchlácholit líbivými frázemi, ale školu navštivte, poznejte lidi, kteří na ní působí, zajímejte se o konkrétní podobu průběhu dne a získejte reference od rodičů, jejichž děti školu navštěvují.

Co u nás
Najdete

Magazín Edumág

Inspirujte se příběhy a rozhovory a čerpejte ze zkušeností odborníků i rodičů získaných na jejich cestě za svobodnějším vzděláváním.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.