motiv

Praktický pomocník

Jakými způsoby může naše dítě plnit povinnou předškolní a školní docházku? Musíme vybírat pouze z klasických škol, nebo máme na výběr i jiné možnosti? A musí naše děti do školy vůbec docházet? Na tyto a další otázky vám odpovíme v následujícím textu.

V České republice vychází povinnost školní docházky z Listiny základních práv a svobod a ze Školského zákona. Dle Školského zákona trvá povinná školní docházka devět školních let (maximálně však do 17 let žáka). Povinnost dokončit základní vzdělání v zákoně zakotvena není. Povinná školní docházka se týká všech občanů ČR, dále občanů jiného členského státu EU, kteří na našem území pobývají déle než 90 dnů a také dalších cizinců, kteří mají oprávnění pobývat v Česku trvale či přechodně déle než 90 dnů.

Možnosti plnění povinné školní docházky lze shrnout do následujícího diagramu:

diagram

Vzdělávání se dle zákona uskutečňuje primárně ve školách a školských zařízeních. Pro plnění povinné školní docházky (včetně povinného předškolního roku) musí být zvolená škola/školka zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tyto školy lze rozdělit na školy:

  • klasické (standardní, běžné), které jsou nejrozšířenějším představitelem pedagogického směru, který je mj. postaven na vnější motivaci k učení, orientaci na učivo, frontální výuce, vnějším hodnocení známkami a homogenními skupinami dětí,
  • inovativní, které se více či méně odlišují od hlavního proudu klasického školství a které se opírají o některé z těchto pilířů: vnitřní motivace k učení, orientace na dítě, vyučující je partnerem na cestě vzdělávání, slovní hodnocení, respektující přístup, atd.

Inovativní školy jsou založeny na různých pedagogických směrech. Detailnější porovnání klasických a inovativních škol včetně přehledu inovativních pedagogických směrů dostupných v Česku si můžete přečíst v sekci Inovativní vzdělávací přístupy.

Přehled konkrétních inovativních škol zapsaných v rejstříku MŠMT najdete v našem Katalogu škol.

Kromě výuky ve školách zákon umožňuje i jiné způsoby plnění povinné školní (i předškolní) docházky. Mezi ně se řadí i tzv. individuální vzdělávání.

Jedná se o formu vzdělávání, kdy je dítě zapsáno v rejstříkové škole (tzv. kmenové škole), nicméně jeho vzdělávání probíhá buď doma (domácí vzdělávání) nebo v nerejstříkové škole (často se jedná o komunitní školy, vzdělávací kluby či skupiny). Tyto nerejstříkové školy nejsou tolik svazovány pravidly a kontrolami školní inspekce, díky čemuž mají mnohem více možností, jak vzdělávání pojmout. Zároveň ale nejsou dotovány ze státního rozpočtu, takže veškeré náklady musí hradit rodiče v rámci školného.

Průběh individuálního vzdělávání (IV) je kontrolován formou přezkoušení v kmenové škole minimálně 2x ročně. Je velmi důležité zvolit takovou kmenovou školu, která je IV nakloněna a žáky s žádostí o něj vítá.

O přijetí či nepřijetí žáka k IV rozhoduje ředitel kmenové školy. Přesnou podobu přezkušování zákon nestanovuje, tudíž se jeho frekvence a forma odvíjí zejména od požadavků dané školy a jednotlivých přezkušujících. Na některých školách probíhá formou několikahodinových testů a ústního dotazování, zatímco na jiných stačí příjemný rozhovor nad portfoliem, které si žák za daný půl rok připraví. Pokud se chcete u přezkušování vyhnout nepříjemným překvapením, raději vzájemná očekávání prodiskutujte s vedením školy dopředu. Přívětivých škol rok od roku přibývá, bývají ale dosti plné, proto možnost individuálního vzdělávání raději řešte s předstihem.

Pro zapsání na individuální vzdělávání je potřeba splnit několik povinností:

  • Vyplnit žádost o individuální vzdělávání (často k nalezení na webu kmenové školy)

    K žádosti je třeba dodat vyjádření od poradensko-psychologické poradny (PPP). PPP budou zajímat během rozhovoru s rodičem a dítětem zejména vaše důvody pro IV a také vhodnost IV pro vaše dítě. Zároveň je dobré vědět, že vyjádření PPP není rozhodující. Zákon pouze stanovuje, že je toto stanovisko potřeba doložit k žádosti o IV, konečné rozhodnutí je ale na řediteli školy.

    Stejně jako s výběrem kmenové školy, i zde se vyplácí vybrat PPP nakloněnou individuálnímu vzdělávání. PPP bývají někdy plné mnoho měsíců dopředu, i toto tedy raději řešte s předstihem.
  • Doložit vzdělání rodiče (maturita pro první stupeň základního individuálního vzdělání, VŠ pro druhý stupeň základního individuálního vzdělání. Jako VŠ stačí i bakalář, bez ohledu na obor.) Pokud jako rodič nemáte dostatečné vzdělání, můžete si sehnat garanta, který toto vzdělání má. Garant žádnou odpovědnost za vzdělávání vašeho dítěte nenese, ta zůstává na vás.

Seznam škol, které specificky na svém webu uvádějí, že přijímají děti na individuální vzdělávání (nebo nám toto potvrdily), a lze je tedy využít jako školy kmenové, si můžete prohlédnout v katalogu škol.

Individuální vzdělávání týkající se povinné předškolní docházky má méně povinností a pravidel. V tomto případě stačí, abyste rejstříkové mateřské škole, kam bude vaše dítě zapsáno, oznámili, že povinnou předškolní docházku bude plnit individuálně. Mateřská škola ověřuje, zda dítě zvládá předem dané výstupy (např. rozezná tvary, umí napočítat do pěti...), a to v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Dle zákona by tedy měla stačit jen jedna vaše návštěva ve školce.

Doufáme, že byl pro vás tento text přínosný. Chyběly vám v něm nějaké dodatečné informace? Budeme rádi za zpětnou vazbu!

Napište nám

Co u nás
Najdete

Magazín Edumág

Inspirujte se příběhy a rozhovory a čerpejte ze zkušeností odborníků i rodičů získaných na jejich cestě za svobodnějším vzděláváním.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.