Nástrahy umělé inteligence a proč se (ne)chtít vzdělávat jinak

24. 4. 2023  |  Technologie a nástroje

Umělá inteligence (AI) se zrodila z lidské touhy po znalostech a pochopení a nyní se stává klíčovým společníkem v naší novodobé existenci. Jaký dopad ale má na naše chování a vnímání sebe sama?

587
čtení 4 minuty

Jedním z nejzávažnějších dopadů AI na lidskou společnost je fakt, že zásadně mění způsob, jakým se učíme, pracujeme a komunikujeme. Již se nemusíme spoléhat pouze na své vlastní schopnosti, ale můžeme se obrátit na stroje, které myslí rychleji a efektivněji než my sami. Důsledkem toho si ale můžeme na AI vytvořit jistou závislost, a tím oslabit své vlastní intelektuální a sociální dovednosti. Ačkoliv nám může tato technologie přinášet značné výhody, musíme si uvědomit, že bychom neměli rezignovat na svou individualitu a svobodnou vůli.

Dalším aspektem dopadu AI na naší společnost je otázka etiky. S tím, jak se AI i její schopnost rozhodovat se v kritických situacích vyvíjí, můžeme čím dál víc řešit etická dilemata ohledně toho, jak dalece bychom měli tuto technologii využívat. V extrémním případě by AI mohla vytvářet iluzi nadřazenosti nad lidskou existencí, což by mohlo vést k potlačení našich vlastních hodnot a snižování důstojnosti člověka.

Navíc, jak AI ovlivňuje naši společnost, může se stát zrcadlem naší vlastní morálky a hodnot. Zvažme, zda je AI proměnlivým odrazem naší touhy po moci, nebo nástrojem pro rozšíření našeho poznání a zlepšení života. Měli bychom se ptát, zda vytváříme technologii, která odráží naše nejvyšší hodnoty a aspirace, či naopak umožňuje šíření nižších pudů a sebedestruktivního chování.

Umělá inteligence může mít také značný vliv na naše vnímání času a prostoru, stejně jako na naši schopnost vnímat přítomný okamžik. Neustálá honba za efektivitou a rychlostí, kterou AI nabízí, nás může odtrhnout od našeho vlastního bytí a vést ke ztrátě citu pro hlubší smysl lidské existence.

AI a nutnost proměny vzdělávání

Klíčem k osvícenému a harmonickému soužití s umělou inteligencí je důraz na výchovu dětí a alternativní typy vzdělávání. Způsob, jakým budeme své potomky učit a vychovávat, zásadně ovlivní budoucí podobu společnosti i to, zda budeme jako lidé schopni smysluplně a moudře využívat AI a zároveň ctít lidskou individualitu, svobodu a zodpovědnost.

S ohledem na nástup nových AI technologií dojde ke změně na pracovním trhu. Díky tomu budou na lidi kladeny jiné požadavky než dnes, a to:

 

  • Technická gramotnost: Základní pochopení a schopnost práce s technologiemi, jako jsou počítače, tablety, smartphony a připojení k internetu.
  • Adaptabilita: Schopnost přizpůsobit se novým technologiím, učit se novým dovednostem a integrovat AI do každodenních činností.
  • Týmová spolupráce: Spolupráce s kolegy a nauka o nových technologiích, které podporují efektivní týmovou práci a komunikaci.
  • Kritické myšlení: Schopnost analyzovat a hodnotit informace a data poskytnutá AI, aby bylo možné přijímat informovaná rozhodnutí a řešit problémy.
  • Emocionální inteligence: Schopnost rozpoznat a spravovat emoce v mezilidských vztazích, zejména při práci s AI, která může ovlivnit mezilidskou dynamiku. Například práce ve skupině může přinést rozpory a nepochopení, je tedy důležité klást důraz na schopnost zvládání emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců.
  • Etika a zodpovědnost: Porozumění etickým otázkám spojeným s používáním AI, ochrana soukromí a zabezpečení dat, a zodpovědnost za následky rozhodnutí založených na analýze AI.
  • Kreativita a inovace: Schopnost vytvářet nové nápady, řešení a přístupy k řešení problémů, které mohou být zlepšeny nebo inspirovány AI.
  • Komunikace: Efektivní komunikace s AI a ostatními lidmi, která zahrnuje schopnost předávat informace, pokyny a zpětnou vazbu.
  • Sebereflexe a sebeřízení: Schopnost udržet si vědomí vlastních silných a slabých stránek, vyhodnocovat a zlepšovat vlastní dovednosti a schopnosti, a efektivně řídit čas a úsilí při využití AI.
  • Interdisciplinární myšlení: Schopnost kombinovat různé obory a perspektivy při řešení složitých problémů a vytvářet synergie mezi AI a různými oblastmi vědy a praxe.

 

Abychom byli schopni plně využít možnosti, které AI přináší, a zároveň chránit a posilovat naše vlastní lidské hodnoty, musíme investovat do vzdělávání a výchovy dětí, aby byly odvážné, kreativní, zodpovědné a uvědomělé.

 

Tradiční vs. alternativní vzdělávání

Tradiční školy, které vyučují podle státních norem, nejenže jsou velmi strukturované a založené na hierarchii učitel-student, ale také často podporují pasivní učení, místo aby podněcovaly kreativitu a kritické myšlení. Zaměřují se na výuku základních akademických disciplín, jako jsou matematika, čtení, psaní a historie, avšak často zanedbávají rozvoj emocionální a sociální inteligence, která je pro úspěšné fungování v dnešním světě zásadní. Důraz na standardizované testy může vést ke stresu, úzkosti a ztrátě motivace u studentů, což znesnadňuje jejich celkový rozvoj.

Tradiční školy bavíc často přehlížejí individuální potřeby a preference studentů, což vede k nespravedlivému zacházení a omezeným možnostem pro různorodé učební styly. Rigidní systém také může bránit inovacím ve výuce a zkoumání nových metod, které by mohly být prospěšné pro všechny zúčastněné.

Alternativní typy vzdělávání, jako jsou Montessori a Waldorf, unschooling a další jsou naopak založeny na filozofii, že by se vzdělání mělo zaměřovat na celkový rozvoj dítěte, nejen na akademickou výuku. Tyto školy často kladou důraz na praktické zkušenosti a na kreativitu.  Studenti v nich bývají více motivováni k učení, protože se vzdělávají v prostředí, které podporuje jejich zájmy a talent. Tyto instituce tedy mohou být vhodné pro studenty s různými zájmy a potřebami, ale také bývají dražší, a tedy ne vždy dostupné všem.

 

Zdroj: Autorský článek

Zdroj foto: Unsplash

foto autora
Autor
Vítek

Vítek je studnicí nápadů, kterými prvotní myšlenku založení portálu neustále rozvíjí a posouvá na nové úrovně. Stará se o strategické řízení a chod celého projektu. Všichni u něho mají otevřené dveře a rád s lidmi řeší nové nápady.

Líbí se vám článek?
Sdílejte!

fgtwitterlinkedin

Co u nás
Najdete

Průvodce

Detailní informace o typech inovativního vzdělávání, praktického pomocníka, návody a postupy a slovníček nejběžnějších pojmů.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.