Kombinovaná výuka je vhodná pro rodiče, kteří mají důvěru ve své schopnosti, říká ředitel školy Na Dědině

22. 3. 2024  |  Pedagogické směry

Kombinovaná výuka je v Česku stále relativní novinkou. V čem tento model vzdělávání spočívá? Zeptali jsme se ředitele školy, kde koncept testují.

241
čtení 5 minut

Kombinovaná výuka je v Česku na vybraných školách k dispozici od roku 2021, kdy ministerstvo školství zahájilo její pokusné ověřování. Za tu dobu si již tento koncept získal řadu příznivců, a to jak z řad rodičů, tak škol. Jednou z těch, které se do testování modelu zapojily, je i Základní škola Na Dědině v Ostrožské Nové Vsi. Jak kombinované vzdělávání funguje v praxi? A jaké jsou jeho hlavní výhody? Zeptali jsme se ředitele školy Na Dědině Pavla Houšky.

Ministerstvo školství již třetím rokem provádí pokusné ověřování kombinované výuky, které umožňuje spojení prezenčního a distančního vzdělávání. Co vás přivedlo k tomu se do testování také zapojit?

Vnímali jsme pokusné ověřování jednak jako výbornou příležitost pro náš okruh rodičů, kteří vzdělávají své děti individuálně, ale také pro rodiče, kteří během covidové karantény na vlastní oči (a uši) zažili, v jakém stavu se jejich škola nachází. Byli jsme přesvědčeni, že dokážeme přinést kvalitní model, ve kterém dokáže spolupracovat škola a rodiče při pokroku dítěte.

Pro příští školní rok máte v rámci kombinované výuky kapacitu přijmout 80 dětí. Jak velký je o tuto formu vzdělávání zájem?

Od začátku jsme byli překvapeni, jak velký zájem o tuto formu byl, kapacita 50 dětí se rychle naplnila. Nicméně jsme se od počátku drželi toho, co pro nás platí i v denní formě, a totiž že je pro nás klíčová hodnotová a koncepční shoda s jednotlivými rodiči, ne zájem samotný. Dnes díky nové budově můžeme koncept kombinovaného vzdělávání nabídnout i dalším zájemcům s tím, že nechceme překročit limit 80 dětí, který se postupně plní.

Možností, jak kombinovanou výuku pojmout, je celá řada – jsou koncepty například 3 dny ve škole a 2 dny doma, 3 týdny doma a 1 týden na výpravě a další. Vy jste zvolili režim 3 dny ve škole a zbytek měsíce doma. Proč padla volba právě na tuto variantu?

Naše rozhodnutí padlo po dlouhých diskuzích při vytváření koncepce pro kombinované vzdělávání. Nakonec jsme se rozhodli pro 3 dny v měsíci, které zaručují pravidelný kontakt se školou, zároveň jsou dostatečně svobodné pro vzdělávání doma a online formou. Navíc 3 dny v měsíci umožňují dobře zapojit rodiče z celé republiky, kteří by byli limitováni dojezdovou vzdáleností. Mimochodem, nejdále k nám jezdí rodinka z 400 km vzdálených Krkonoš.

Jak konkrétně u vás výuka funguje v praxi?

Pro děti jsou připraveny 3 dny prožitkové pedagogiky ve škole, zbytek času se učí doma se svými rodiči. Jejich domácí proces podporujeme pravidelnou online výukou, konzultacemi pro rodiče s pedagogy (pokud něčemu v jednotlivých předmětech nerozumí), případně setkáváním nad konkrétní vzdělávací oblastí. Navíc ve dnech, kdy výuka probíhá, máme pro rodiče připravenou rodičovskou kavárnu, kde mají své zázemí na sdílení, práci a pohodu. Myslím, že i proto jsou prezenční dny tak oblíbené.

Jak pak probíhá hodnocení žáků?

V denní formě pracujeme s formativním hodnocením (průběžné hodnocení, do kterého jsou zapojeni i žáci, poz.red.) a responzivní výukou (koncept, ve kterém se učitel snaží pružně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a dávat jim zpětnou vazbu, poz.red). To samozřejmě klade mnohem větší nároky na vzdělání a přípravu každého pedagoga, avšak tato práce se bohatě vyplácí. U kombinované výuky máme pro hodnocení stejnou strategii. Zjednodušeně řečeno, hodnocení každého dítěte se skládá z portfolia a partnerského portfoliového přezkoušení, naplňování minimálních výstupů a shromáždění podkladů o pokroku dítěte. Tyto kroky podnikáme ve spolupráci s rodiči, kteří jsou pro nás partnery a se kterými společně hledáme co nejvhodnější cestu pro každé dítě.

Kromě kombinované výuky nabízí vaše škola také prezenční formu vzdělávání i domácí vzdělávání. Co vás vede k takto širokému záběru? Je cílem poskytnout co největší flexibilitu a individuální přístup, jež by maximálně vycházel vstříc potřebám jednotlivých rodin?

Ano, přesně tak, otevřít možnosti pro rodiče bylo jednou z našich priorit. Časem se však ukázalo, že kombinovaná výuka je pro rodiče natolik podporující, že nyní jsou v tomto režimu prakticky všichni, přestože někteří začínali jako “domškoláci”.

Vraťme se ještě zpátky ke kombinované výuce. V čem vnímáte její hlavní výhody?

Kombinovaná výuka především zachovává svobodu rodičům, kteří se rozhodli nést větší zodpovědnost za vzdělávání svých dětí. Mnohem více podporuje vztahovou součást rodin, jejich vzájemnost, možnost cestovat, věnovat se vrcholovému sportu, případně podporovat dítě v jeho vnitřní motivaci věnovat se konkrétnímu zájmu.

Jedním z vyzdvihovaných aspektů bývá i fakt, že se formálně nejedná o individuální vzdělávání, a tudíž není třeba vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny. Je podle vašich zkušeností i toto jedním z důvodů, proč kombinovanou výuku rodiče pro své děti volí?

Určitě to pomáhá, ale není to dle mého názoru to stěžejní pro rozhodnutí rodiče.

Pro jaké děti je kombinovaná výuka vhodná, pokud to lze tedy takto generalizovat?

Myslím, že generalizovat se dá to, že kombinovaná výuka je vhodná pro rodiče, kteří mají důvěru ve své schopnosti, v dítě a jeho přirozenou touhu po vzdělávání a školu berou jako podporujícího partnera pro tento proces.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tímto konceptem?

Kombinovaná výuka nám dělá velkou radost a ohromně nás těší, jak koncept funguje. Pro zapojené pedagogy je to radost a inspirativní zkušenost, přičemž do dalšího roku tento tým zcela jistě rozšíříme.

A jakou máte zpětnou vazbu od rodičů a dětí?

V rodičích máme dobré partnery, obecně plně respektují naše vzdělávací strategie a podporují nás. Souvisí to i s tím, že děti jsou u nás šťastné a kvůli kvalitě vzdělávání a našeho přístupu nikdo neodchází.

Má tento způsob vzdělávání i nějaké nástrahy, se kterými je třeba se vypořádávat?

Myslím, že i v tomto případě platí, že aby se takový vzdělávací proces povedl, je potřeba budovat důvěru, a to ve všech ohledech. Je to důvěra v dítě, sebedůvěra a samozřejmě důvěra ve školu. Což je obecně náročný proces a pro rodiče, který není dostatečně pevný v tom, že chce vzdělávat doma, to může být velká výzva.

Zmíněné pokusné ověřování vyhlášené ministerstvem školství má skončit na konci září roku 2025. Jak si myslíte, že to dopadne? Stane se kombinovaná výuka běžnou součástí vzdělávacího sytému v Česku?

Jsem pevně přesvědčen, že ano, už nyní vidíme reálné výsledky a dopady takovéhoto typu vzdělávání. Pokud by se však ministerstvo rozhodlo jinak, tak jsme i tak připraveni v podobném duchu pokračovat a zachovat pro rodiče dosavadní přístup.

Zdroj: Autorský text

Zdroj foto: Archiv Základní škola Na Dědině (se svolením)

foto autora
Autor
Helena Havranová

Helena se stará o magazín Edumág, který pravidelně plní články o inspirativních lidech a inovacích ve vzdělávání. Při psaní vychází ze znalostí získaných při studiu žurnalistiky i z několikaletých zkušeností z oblasti médií a copywritingu. Je pro ni důležitá otevřenost vůči rozličným náhledům na svět, a proto se i v oblasti vzdělávání snaží o zachycení různorodosti a pestrosti jednotlivých přístupů.

Líbí se vám článek?
Sdílejte!

fgtwitterlinkedin

Co u nás
Najdete

Průvodce

Detailní informace o typech inovativního vzdělávání, praktického pomocníka, návody a postupy a slovníček nejběžnějších pojmů.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.